Υπαίθριο Ιερό στη Μαντάλ Παναγιά

Στο χωριό Προφήτης Ηλίας στη θέση Μαντάλ Παναγιά εντοπίστηκε υπαίθριο Ιερό, αφιερωμένο στην Κυβέλη της οποίας η λατρεία έχει βαθιές ρίζες στο νησί. Η χρήση του Ιερού αυτού φαίνεται να φτάνει ως τον 2ο μ.Χ. αιώνα, ωστόσο έχουν βρεθεί στην περιοχή και λείψανα που χρονολογούνται στον 8ο μ.Χ. αιώνα.