Ιστορία

Η Σαμοθράκη είχε προκαλέσει ενδιαφέρον από τα αρχαία χρόνια, όπου μύθοι και πραγματικότητα αναμειγνύονται με τέτοιο τρόπο ώστε είναι αδύνατο να τα ξεχωρίσεις. Πιθανόν λοιπόν είχε κατοικηθεί από τους προϊστορικούς χρόνους κατά την νεολιθική εποχή, σίγουρα όμως κατοικούνταν την εποχή του χαλκού. Φαίνεται ότι οι πρώτοι κάτοικοι του νησιού ήταν οι Προέλληνες, όπου ο Ηρόδοτος τους αναφέρει ως Πελασγούς. Ήδη από την πρώιμη εποχή του Σιδήρου αναφέρεται στο νησί το θρακικό φύλο των Σαίων αλλά και εκείνο των Δαρδάνων, με καταγωγή που παραπέμπει στο μύθο των Καβείρων. Έτσι κατά την προσπάθεια αναζήτησης της αρχικής ρίζας το νησί ονομάστηκε αντιστοίχως Σαόνησος και Δαρδανία. Άλλα ονόματα που κατά καιρούς ακούστηκαν ότι είχε είναι: Σάος, Σάμος, Ηλεκτρίς, Αιθιονία, Λευκωσία, Λευκωνία και Μελίτη.

Από τον αποικισμό μέχρι τη Ρώμη

Από τον αποικισμό μέχρι τη Ρώμη

Ο ελληνικός αποικισμός του νησιού …

Περισσότερα


Κατά τα Βυζαντινά Χρόνια

Κατά τα Βυζαντινά Χρόνια

Κατά τα Βυζαντινά Χρόνια …

Περισσότερα


Τα χρόνια της Τουρκοκρατίας

Τα χρόνια της Τουρκοκρατίας

Στο μέσο του 15ου αιώνα η Σαμοθράκη …

Περισσότερα

Κατά τον 20ο αιώνα

Κατά τον 20ο αιώνα

Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου πολέμου …

Περισσότερα