Καταρρίχηση (Rapel)

Καταρρίχηση ( Rapel)Η καταρρίχηση είναι αυτή που ακολουθεί συνήθως μια αναρρίχηση, δηλαδή η τεχνική κατάβασης από βράχο ή φαράγγι. Ο αθλητής γλιστράει πάνω στο σχοινί ,χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο που λέγεται οχτάρι, μέχρι να φτάσει στο έδαφος. Η κατάβαση με αυτή την τεχνική είναι ξεκούραστη, ασφαλής και άνετη. Ωστόσο, απαιτεί προσοχή γιατί αρκετές φορές παρατηρούνται ατυχήματα και κατά την κάθοδο. Έτσι, ο βασικότερος κανόνας του rapel, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται η καταρρίχηση, είναι να μην βιάζεται ο καταρριχητής.