Ευρήματα προϊστορικού τύμβου

Στην νοτιοδυτική παραλία, στις όχθες του ρεύματος Πολυπούδι, στη θέση Μικρό Βουνί έχουν ανακαλυφθεί ευρήματα προϊστορικού τύμβου έκτασης περίπου 10 στρεμμάτων . Χρονολογούνται από το τέλος της 6ης χιλιετίας π.Χ. περίπου μέχρι το 1700 π.Χ. Σφραγίσματα και μια επιγραφή Γραμμικής Α’ είναι τα σημαντικότερα από αυτά τα ευρήματα.