Μνημεία Λιγότερο Γνωστά

Στο νησί υπάρχουν διάσπαρτα πολλά μνημεία και αρχαία ευρήματα που μαρτυρούν την ανθρώπινη ύπαρξη ανά τους αιώνες. Η μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στην αρχαία πόλη και στις βυζαντινές οχυρώσεις, που αποτελούν και πόλο έλξης για πολλούς επισκέπτες. Ωστόσο, σε ένα πλήθος άλλων θέσεων υπάρχουν κάποια λιγότερο γνωστά λείψανα ανθρώπινης εγκατάστασης που ολοκληρώνουν την εικόνα της ιστορίας του νησιού.Λείψανα από την Ρωμαιοκρατία

Λείψανα από την Ρωμαιοκρατία μέχρι την εποχή των Gattilusi

Περισσότερα