Λείψανα από την Ρωμαιοκρατία μέχρι την εποχή των Gattilusi

Λείψανα οικισμών αυτής της περιόδου εντοπίστηκαν στην περιοχή που εκβάλει ο Φονιάς στα βορειοανατολικά, στην περιοχή του Γεροπλάτανου, στις νοτιοδυτικές παραλίες κοντά στην Παχιά Άμμο και στην περιοχή της Κερασιάς στην Άνω Μεριά. Επίσης, άλλες τέτοιες εγκαταστάσεις είναι ο μεσαιωνικός οικισμός στη Χουβουλιού και το Καστέλι στα Κανταράτικα.