Ευρήματα από την εποχή του Σιδήρου

Αρκετές θέσεις σε ολόκληρο το νησί χρονολογούνται από την εποχή του Σιδήρου με τις τρείς σημαντικότερες να είναι αυτές στο Βρυχό, στην Αγιανέμη και στη Γιαλόμαντρα. Στην πρώτη εντοπίζεται κυκλώπειος οχυρωματικός περίβολος με ακανόνιστους ογκόλιθους, ο οποίος άνηκε σε οικισμό του 11ου π.Χ. αιώνα. Στο λόφο Αγιανέμη εντοπίζεται ένας αλλός μικρότερος περίβολος, όπου μαζί με τον προηγούμενο μαρτυρούν την ανάγκη τηςμετακίνησης του πληθυσμού προς το εσωτερικό του νησιού για λόγους ασφαλείας. Τέλος, στη Γιαλόμαντρα στο δρόμο μεταξύ Χώρας και Παλαιάπολης, εντοπίστηκαν μεγαλιθικά μνημεία.